Voordelen en Nadelen van een Managementvennootschap

In 2019 waren er ongeveer 41.510 Belgen met zo’n vennootschap, en nu zijn het er al 76.578! Dat hebben ze bij Statbel uitgezocht.

Er zijn twee redenen voor deze trend.
Ten eerste hoef je geen minimumkapitaal meer te storten om een bv op te richten, wat vroeger wel moest.
Ten tweede is de belasting in zo’n vennootschap veel voordeliger.
In de personenbelasting betaal je al snel 50% als je meer dan 46.000 euro per jaar verdient.
Maar met een managementvennootschap betaal je maar 20% belasting op de eerste 100.000 euro winst.
En je kunt ook nog eens dividend uitkeren tegen maar 15% belasting.

Maar let op, het is niet voor iedereen geschikt.
Het is vooral voordelig als je een hoger inkomen hebt.
Je moet goed weten wat je kunt factureren aan je werkgever. Als je al bijna met pensioen gaat, kun je beter in loondienst blijven voor je pensioen. Maar als je nog aan het begin van je carrière staat, is het zeker het overwegen waard.

Managementvennootschappen zijn in België een populaire structuur voor bedienden en kaderleden, vooral om fiscale redenen.
Ze bieden verschillende voordelen, maar er zijn ook nadelen en voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden.

Voordelen:

 1. Lagere Belastingdruk: De vennootschapsbelasting op winst tot 100.000 euro is slechts 20%, aanzienlijk lager dan de hoogste personenbelastingsschijf.
 2. Gunstige Dividenduitkering: Dividenden uitgekeerd door de managementvennootschap kunnen onderworpen zijn aan een verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing.
 3. Spaarmogelijkheden: Opgebouwde reserves kunnen voordelig uitgekeerd worden via een VVPR bis-dividend of liquidatiereserves.
 4. Fiscaal Voordelig Pensioen Opbouwen: Mogelijkheid om via de tweede pijler met een IPT fiscaal voordelig voor pensioen te sparen.
 5. Inbreng Woning als Kantoorruimte: Een deel van de woning beroepsmatig gebruiken en daar huur voor vragen, wat fiscaal gunstig is.
 6. Auto op Naam van de Zaak: Aanschafkosten van een auto zijn aftrekbaar voor de vennootschap.
 7. Aftrekbaarheid Onkosten: Vele beroepskosten zijn aftrekbaar, wat de belastingdruk vermindert.
 8. Bescherming Privévermogen: Bij een bv is het privévermogen beschermd tegen schuldeisers van de vennootschap.

Nadelen:

 1. Administratieve Complexiteit: Oprichten en beheren van een vennootschap vereist meer administratie en naleving van regelgeving.
 2. Minimumloonvereiste: Om van het verlaagde tarief van 20% te genieten, moet een loon van minstens 45.000 euro bruto per jaar worden toegekend.
 3. Beperkingen voor Starters: Startende vennootschappen kunnen niet onmiddellijk van alle voordelen genieten.
 4. Risico op Herkwalificatie: Overdreven huurprijzen voor kantoorruimte in eigen woning kunnen herkwalificeerd worden als beroepsinkomen.
 5. Voordeel van Alle Aard: Privégebruik van bedrijfsmiddelen zoals auto’s kan leiden tot extra belastingen.
 6. Beperkte Aftrekbaarheid van Bepaalde Kosten: Sommige kosten zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar.
 7. Potentiële Impact op Pensioen: Blijven in dienstverband kan soms voordeliger zijn voor pensioenopbouw.

Kolomvormige Samenvatting:

Voordelen Nadelen
Lagere belastingdruk op winst Administratieve complexiteit en regelnaleving
Gunstige dividenduitkering Minimumloonvereiste voor verlaagd tarief
Spaarmogelijkheden via reserves Beperkingen voor starters
Fiscaal voordelig pensioen opbouwen Risico op herkwalificatie van inkomsten
Inbreng woning als kantoorruimte Voordeel van alle aard bij privégebruik middelen
Aftrekbare auto- en andere beroepskosten Beperkte aftrekbaarheid van bepaalde kosten
Bescherming privévermogen Potentiële impact op pensioen

Als fiscaal adviseur is het essentieel om de specifieke situatie van elke cliënt te beoordelen alvorens over te gaan tot de oprichting van een managementvennootschap, gezien de diverse fiscale en administratieve implicaties die hiermee gepaard gaan.