Voordelen van alle aard bij het gratis gebruik van een personenwagen:praktische uitwerking

Inzake directe belastingen

Voor de toepassing van de directe belastingen wordt het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik forfaitair berekend door het aantal privé-kilometers (= privé-verplaatsingen + verplaatsingen van en naar het werk) te vermenigvuldigen roet de forfaitaire kilometerprijs.

Op basisvan de circulaire d.d. 5 februari 2004 kan het voordeel van alle aard worden berekend op basis van de enkele woon-werkafstand. Bedraagt deze afstand maximum 25 kro dan wordt het voordeel geacht gelijk te zijn aan 5.000 km per jaar, bedraagt deze afstand meer dan 25 km dan wordt dit voordeel forfaitair bepaald op 7.500 km.

 

Inzake BTW

 

Het voordeel .pan alle aard zoals forfaitair berekend op het gebied van directe belastingen wordt geacht de eventuele btw te omvatten. Die btw moet uit het forfait worden gehaald en door de onderneming aan de Staat worden afgedragen.

De verschuldigde bMrwordt berekend volgens een technisch ingewikkelde formule, die rekening houdt met een aftrek van 10% voor autokosten waarop geen btw kan afgetrokken worden (verkeersbelasting, verzekering) en met de algemene b1w-aftrekbeperking tot 50 % (artikel 450 2 van het btw-Wetboek).

 

Bij het btw-tarief van 21 % is de verschuldigde btw gelijk aan het verschil tussen

 

• het “voordeel inclusief btw” (zoals forfaitair berekent op het gebied van directe belastingen), en

• het “voordeel exclusief btw” = het voordeel inclusief btw gedeeld door 1,0855.

Voorbeeld

• Het voordeel van alle aard incl. btw(zoalsforfaitair berekend op het gebied van directe belastingen) = 1.553,50 EUR

• let voordeel van alle aard excl, btw = het voordeel van alle aard incl. btw gedeeld door 1,0855. = 1.553.50 EUR/1,0855 = 1.431.14 EUR • de verschuldigde btw= 1.553.50 EUR- 1.431,14 EUR = 122.36 EUR

 

Tip

 

U kunt het voordeel van alle aard best niet facturen en niet betalen.

Als ci dat doet, moet de btw immers volgens de gewone regels aangerekend worden)

De meest voorkomende berekeningen vindt u in onderstaande tabellen.

 

Jaar 2011

 

Het voordeel wordt voor het jaar 2011 als volgt berekend:

 

diesel: CO2-uitstoot in 2011 x 5.000 km of 7.500 km

benzine, LPG, aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00216 EUR/km

 

Jaar 2010 – B.T.W.-tarief = 21 % – Coefficient = 1,0855

 

Het voordeel van alle aard wordt vanaf 1 januari 2010 niet meer berekend op basis van het belastbaarvan de personenwagen maar wel op basis van de CO2-uitstoot .

 

Indien geen gegevens over de uitstoot bekend zijn bij de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen), wordt als CO2-uitstoot 195 g/km voor dieselauto’s genomen en 205 g/km voor benzine (LPG, aardgas).

 

De CO2 uitstoot kan je terugvinden op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. De FOD Volksgezondheid heeft een CO2 g (pdf, 13 mb)van de auto gepubliceerd.

 

 

 

Het voordeel wordt voortaan als volgt berekend:

diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km  x  0,0023 EUR/km

benzine, LPG, aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 €

  

Belastbaar vermogen van de wagen

Voordeel per km privé-gebruik

Voordeel inclusief B.T.W. bij 5.000 km privé-gebruik (= minimum)

Voordeel exclusief B.T.W. bij 5.000 km privé-gebruik (= minimum)

Verschuldigde B.T.W.

Voordeel inclusief B.T.W. bij 7.500 km privé-gebruik (= minimum)

Voordeel exclusief B.T.W. bij 7.500 km privé-gebruik (= minimum)

Verschuldigde B.T.W.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pk

0,2054

1.027,00

946,11

80,89

1.540,50

1.419,16

121,34

6 pk

0,2270

1.135,00

1.045,60

89,40

1.702,50

1.568,40

134,10

7 pk

0,2511

1.255,50

1.156,61

98,89

1.883,25

1.734,91

148,34

8 pk

0,2739

1.369,50

1.261,63

107,87

2.054,25

1.892,45

161,80

9 pk

0,2980

1.490,00

1.372,64

117,36

2.235,00

2.058,96

176,04

10 pk

0,3297

1.648,50

1.518,65

129,85

2.472,75

2.277,98

194,77

11 pk

0,3614

1.807,00

1.664,67

142,33

2.710,50

2.497,01

213,49

12 pk

0,3830

1.915,00

1.764,16

150,84

2.872,50

2.646,25

226,25

13 pk

0,4071

2.035,50

1.875,17

160,33

3.053,25

2.812,76

240,49

14 pk

0,4223

2.111,50

1.945,19

166,31

3.167,25

2.917,78

249,47

15 pk

0,4401

2.200,50

2.027,18

173,32

3.300,75

3.040,76

259,99

16 pk

0,4527

2.263,50

2.085,21

178,29

3.395,25

3.127,82

267,43

17 pk

0,4616

2.308,00

2.126,21

181,79

3.462,00

3.189,31

272,69

18 pk

0,4730

2.365,00

2.178,72

186,28

3.547,50

3.268,08

279,42