Voordelen van een Managementvennootschap

Het aantal Belgen met een managementvennootschap is de afgelopen jaren sterk gestegen.  Dit artikel bespreekt de zeven belangrijkste voordelen van het oprichten van een managementvennootschap.

Voordelen van een Managementvennootschap

 1. Minder Belasting Betalen
  • Personenbelasting: Vanaf een belastbaar inkomen van €46.000 per jaar betaalt u 50% belasting plus socialezekerheidsbijdragen.
  • Vennootschapsbelasting: In een managementvennootschap betaalt u 20% belasting op de eerste €100.000 winst en 25% op alles daarboven. Voorwaarde: uzelf een loon van minstens €45.000 bruto per jaar toekennen.
 2. Sparen via uw Vennootschap
  • VVPR bis-dividend: Dividenden uitkeren tegen 15% in plaats van 30% roerende voorheffing.
  • Liquidatiereserve: Bouw pensioen op in uw vennootschap, betaal 10% belasting op de reserve en 5% roerende voorheffing bij uitkering na vijf jaar.
 3. Fiscaal Voordelig Pensioen Opbouwen
  • IPT: Premies fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap zolang het totaal pensioen niet meer dan 80% van uw laatste brutojaarbezoldiging bedraagt.
  • Verzekering gewaarborgd inkomen: Recht op een maandelijks inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 4. Deel van uw Woning Inbrengen
  • Huur van kantoorruimte: Vraag huur voor het deel van uw woning dat beroepsmatig gebruikt wordt. 60% van het ontvangen huurinkomen belastbaar, 40% aftrekbaar.
  • Huur voor de vennootschap: Volledig aftrekbaar, zolang het niet meer is dan 5/3 van het kadastraal inkomen.
 5. Auto op Naam van de Vennootschap
  • Aftrekbare kosten: Afschrijving van de aanschafkosten over de gebruiksjaren en alle gerelateerde kosten (verkeersbelasting, verzekeringen, onderhoud) aftrekbaar.
  • Privégebruik: Voordeel van alle aard (VAA), waarop u personenbelasting betaalt.
 6. Aftrekken van Beroepskosten
  • 100% aftrekbaar: Kosten voor verzekeringen, sociale bijdragen, etc.
  • Deels aftrekbaar: Restaurantkosten (69%), relatiegeschenken (50%), internetkosten (proportioneel), autokosten (op basis van CO₂-uitstoot).
 7. Bescherming van Privévermogen
  • Beperkte aansprakelijkheid: Bij oprichting van een bv is uw privévermogen beschermd tegen schuldeisers.

Overzicht: Voordelen van een Managementvennootschap

Voordeel Details
Minder Belasting Betalen 20% vennootschapsbelasting op eerste €100.000 winst; daarna 25%. Vereist minimaal €45.000 bruto loon.
Sparen via uw Vennootschap VVPR bis-dividend tegen 15%, liquidatiereserve met 10% belasting en 5% roerende voorheffing.
Fiscaal Voordelig Pensioen IPT premies aftrekbaar tot 80% van brutojaarbezoldiging, verzekering gewaarborgd inkomen.
Woning inbrengen Huur voor kantoorruimte deels fiscaal gunstig, huur voor vennootschap volledig aftrekbaar.
Auto op naam van Vennootschap Afschrijving aanschafkosten en gerelateerde kosten aftrekbaar, privégebruik belast als VAA.
Aftrekken van Beroepskosten 100% aftrekbaar: verzekeringen, sociale bijdragen. Deels aftrekbaar: restaurantkosten, relatiegeschenken, etc.
Bescherming Privévermogen Beperkte aansprakelijkheid bij oprichting van een bv.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het oprichten van een managementvennootschap? Neem dan contact met ons op!