Voortaan verplicht isolatie dak tegen 2020

In 2020 moeten de daken van alle huur- en koopwoningen in Vlaanderen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voorzien zijn van isolatie. Vanaf dat moment is dakisolatie verplicht. We bekijken welke normen er dan concreet gelden en of zijn er mogelijkheden om onder die verplichting onderuit te komen.

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken van woningen en huurwoningen tegen 2020 voorzien zijn van dakisolatie. Dat geldt voor woningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet. Woningen die nieuw gebouwd werden en na 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet voldoen meestal al aan de normen voor dakisolatie. De Vlaamse dakisolatienorm geldt voor alle zelfstandige woningen, d.w.z. studio’s, appartementen en eengezinswoningen. Kamers zijn vrijgesteld van de regel. In Brussel en Wallonië is er echter geen verplichte dakisolatie voorzien.

De dakisolatie die vanaf 2020 verplicht is, moet natuurlijk aan een bepaalde norm voldoen. Zo moet de zgn. R-waarde of warmteweerstand minimaal 0,75m² K/W bedragen. In de praktijk komt dat doorgaans ongeveer overeen met een isolatielaag van zo’n 3 à 4cm, uiteraard afhankelijk van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt. Als er niet voldaan is aan de isolatieverplichting, dan worden er strafpunten toegekend. Woningen die niet voldoen aan de isolatienormen kunnen dan in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring. Wanneer de woning ongeschikt is verklaard, mag de woning nog bewoond maar niet meer verhuurd worden. Woont u als eigenaar zelf in het pand, dan is er echter geen sanctie voorzien.

In mei van dit jaar keurde de Vlaamse regering echter een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed, het zgn. optimalisatiedecreet. Hierdoor wordt het mogelijk om een woning zonder voldoende dakisolatie toch te verhuren als het kengetal op het EPC voldoende laag is. De woningcontroleur zal het gebrek ‘dakisolatie’ vanaf 1 januari 2020 immers pas kunnen aankruisen wanneer er geen EPC is of wanneer het aanwezige EPC een kengetal vermeldt dat een minimumgetal aangeeft. Voor een open en halfopen bebouwing gaat het dan om resp. 600 en 550 kWh/m². Zit een woning daaronder, dan kan de controleur geen strafpunten uitdelen voor een gebrekkige dakisolatie.