VZW verplichtingen totaal overzicht

Sinds de wijziging van de vzw-wet in 2002, lopen alle wettelijke verplichtingen voor een vzw over de Rechtbank van Koophandel. Bij de oprichting van een nieuwe vzw zal daar een dossier voor je vzw worden samengesteld. Als je al langer een vzw bent, moet je deze gegevens ook aan de Rechtbank van Koophandel doorspelen. Dat dossier, waarin dus alle juridische informatie over je vzw verzameld is, heet het verengingsdossier.

Lees meer ( in pdf)