Wanneer is uw kind nog ten laste?

 

Binnenkort is het weer tijd voor uw privéaangifte en daarin moet u ook aanduiden of u nog kinderen fiscaal ten laste heeft. Hoe weet u dat voor het afgelopen inkomstenjaar ? Hoe zorgt u ervoor dat ze in 2014 fiscaal ten laste zijn?

Is uw kind fiscaal ten laste?

Wanneer is uw kind fiscaal ten laste?

Deel uitmaken van uw gezin. Een kind kan enkel ten laste zijn als het deel uitmaakt van uw gezin op 1 januari van het aanslagjaar. Voor de inkomsten van 2014 is de datum waarmee u rekening moet houden bijgevolg 1 januari 2015. Voor de inkomsten van dit jaar, met uw kind op 1 januari 2015 deel uitmaken van uw gezin.

Let op! Enkel de toestand op die ene dag is relevant. Uw kind dat het hele jaar 2014 bij u gewoond heeft, maar eind december alleen gaan wonen is, is niet meer ten laste voor inkomstenjaar 2014.

Mogen ze voor u gewerkt hebben? Werkt u via vennootschap, dan is het geen probleem dat u hen een loon uitbetaalt. Uw kind kan perfect een vakantiejob doen als werknemer van uw vennootschap zonder dat dit voor u privé nadelig hoeft te zijn, lees: uw kind kan fiscaal ten laste blijven.

Let op! Anders is het voor wie via een eenmanszaak werkt. Het aan het kind uitbetaalde loon is dan wel aftrekbaar als beroepskosten, maar uw kind is daardoor wel fiscaal niet meer ten laste…

Maximumbedrag nettobestaansmiddelen. De derde voorwaarde om ten laste te kunnen zijn, is dat uw kind in het inkomstenjaar niet méér dan een bepaald bedrag aan zgn. nettobestaans­middelen ontvangen heeft. Bestaans­middelen zijn in principe alle inkomsten van uw kind. Dat zijn dus de beroepsinkomsten, maar ook de roerende en onroerende inkomsten alsook eventuele onderhoudsuitkeringen.

Tip. Voor kinderen (met een handicap) ten laste van een alleenstaande, zijn de bedragen van de nettobestaansmiddelen hoger.

Berekening maximumbedrag

Van netto naar bruto. Aangezien de wet het heeft over nettobestaansmiddelen, moeten die bedragen nog ‘gebruteerd’ worden, lees: verhoogd worden met de kosten om de inkomsten te ver­krijgen. Forfaitair worden die kosten geraamd op 20% van het brutobedrag, dus op 25% van het netto­bedrag. Kan uw kind echter werkelijke kosten bewijzen die hoger zijn, dan mag het netto-­inkomen met die werkelijke kosten verhoogd worden.

Tip. Voor de bezoldiging die uw kind als ‘werk­nemer’ ontvangt of als zgn. baten is er sowieso een minimumbedrag aan forfaitaire kosten.

Sommige inkomsten zijn vrijgesteld. Zowel de inkomsten uit een studentenjob als de onderhoudsuitkeringen worden tot een bepaald bedrag niet meegeteld als nettobestaansmiddelen.

Tip. Die bedragen zijn al bij al behoorlijk hoog, zodat uw kind al serieus wat verdiend moet hebben om niet meer ten laste te zijn.

Indexering. De bedragen van zowel de netto­bestaansmiddelen, de minimale forfaitaire kosten als de vrijgestelde inkomsten worden elk jaar geïndexeerd.

Rekenen is dus de boodschap? Inderdaad, uw kind fiscaal nog ten laste hebben of niet, maakt ook voor u privé een verschil uit. Uw belastingvrije som is immers hoger als uw kind nog ten laste is, waardoor u minder belastingen betaalt…

De zgn. nettobestaansmiddelen die uw kinderen mogen hebben om nog fiscaal ten laste te zijn, zijn behoorlijk hoog. Ook een bepaald bedrag aan inkomsten uit een studentenjob telt niet mee. Ze moeten dus al serieus wat verdiend hebben om niet meer ten laste te zijn. Met onze rekentool doet u zelf snel de check.