Wanneer koopt u het best uiterlijk een niet-elektrische auto?

Uw BV koopt in principe om de vijf jaar een nieuwe auto. Een in 2019 of 2020 gekochte auto zal u dus in principe vervangen in 2024 of 2025. Is het echter wel verstandig om tot dan te wachten, aangezien de autofiscaliteit grondig zal veranderen?

Uw huidige auto. Uw vennootschap heeft in 2019 of 2020 een benzine- of dieselauto gekocht die u afschrijft op vijf jaar. Aangezien u de gewoonte heeft om met de auto te rijden tot hij volledig afgeschreven is, moet uw BV die normaal gezien vervangen in 2024 of 2025.

Wijzigingen in het vooruitzicht. De minister van Financiën had al laten weten dat de fiscale aftrek voor auto’s gewijzigd zou worden. Dat plan is nu, met enkele aanpassingen, bevestigd door de ministerraad.

Auto’s met enkel een verbrandingsmotor.
Voor auto’s die enkel op fossiele brandstof rijden, en gekocht of geleased worden vanaf 01.01.2026, zullen er helemaal geen kosten meer aftrekbaar zijn!
Worden ze gekocht of geleased

tussen 01.07.2023 en 31.12.2025, dan vermindert het aftrekpercentage naar 75% (2025),
50% (2026), 25% (2027) en 0% (2028 en volgende) van wat er volgens de huidige regels aftrekbaar zou zijn.

Hybride auto’s. Voor hybride auto’s gekocht of geleased vanaf 01.07.2023 komt er een minder verregaande wijziging. Enkel de kosten van de fossiele brandstof zouden nl. nog maar voor 50% aftrekbaar zijn. Voor de aftrek van de andere kosten zou de huidige gramformule blijven gelden.

Wat doet u het best?
Overweegt uw BV om haar huidige auto te vervangen door een volledig elektrische auto, dan kunt u daarmee wachten tot in 2024 of 2025.
Ziet u een volledige elektrische auto in 2024 of 2025 nog niet zitten, bv. omdat u toch wel veel kilometers in een dag aflegt of een elektrische auto nog te duur vindt, dan koopt of leaset u de nieuwe ‘gewone’ auto het best uiterlijk op 30.06.2023, want dan blijven de huidige regels van toepassing.

Tip. Zolang u de auto waar u momenteel mee rijdt, niet vervangt blijven de fiscale regels daarvoor ook ongewijzigd.

Koopt of leaset u een nieuwe niet-elektrische auto vanaf 01.07.2023, dan daalt de fiscale aftrek ervan jaar na jaar (tot 0% in 2028). Voor een auto die uiterlijk 30.06.2023 aangeschaft wordt, dus ook die waar u nu al mee rijdt, zou er niets veranderen. Daarvoor blijft het huidige fiscale regime gelden, zolang u deze niet vervangt.