Wanneer moeten aangifte Pb en Venn aangifte binnen?

De vertegenwoordigers van de FOD Financiën hebben ons de fiscale aangiftetermijnen voor Aj 2014 (inkomsten 2013) bevestigd.

Een overzicht :

– Aangifte personenbelasting op papier (burger en mandataris) – 26 /06/2014

– Aangifte personenbelasting TOW (burger) – 16/07/2014

– Aangifte personenbelasting TOW (mandataris) – 31/10/2014

– Aangifte personenbelasting/niet inwoners op papier – 01/10/2014

– Aangifte personenbelasting/niet inwoners via TOW (burger) – 15/10/2014

– Aangifte personenbelasting/niet inwoners via TOW (mandataris) – 31/10/2014

           
TOW (aangiftes 2014) zal toegankelijk zijn vanaf 28 april 2014. Voor de aangiftes van de niet-inwoners zal TOW toegankelijk zijn vanaf 08 september 2014.

Voor de aangiftes via Biztax (afsluiting jaarrekeningen op 31/12/2013)      

– Aangiftes vennootschapsbelasting – 30/09/2014

– Aangiftes in de rechtspersonenbelasting – 30/09/2014

– BNI vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting – 30/09/2014

BizTax (aangiftes 2014) zal opengesteld worden vanaf 27 mei 2014

Opgelet vanaf Aj. 2014 kan er geen papieren aangifte meer worden ingediend in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BNI vennootschappen/rechtspersoon. Aangiftes dienen enkel nog via Biztax te worden