Wat bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening?

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet de jaarrekening worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Ingeval van laattijdige neerlegging van de jaarrekening int de Balanscentrale een verhoogd tarief. Dit verhoogd tarief bestaat uit de normale neerleggingskost, vermeerderd met volgende bijkomende bijdrage:

§                          400 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd tijdens de 9de maand na de afsluiting van het boekjaar of 120 euro voor een kleine vennootschap die een verkort schema neerlegt;

§                          600 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de 10de maand tot de 12de maand na de afsluiting van het boekjaar of 180 euro voor een kleine vennootschap die een verkort schema neerlegt;

§                          1 200 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de 13de maand na de afsluiting van het boekjaar of 360 euro voor een kleine vennootschap die een verkort schema neerlegt.

De verhoogde neerleggingskost is een aftrekbare beroepskost. In geval van overmacht kan de tarieftoeslag teruggevorderd worden