Wat mag ik opnemen in de 80% regel voor de groepsverzekering

Checklist – Verzekeringen : opgave voor de berekening van de 80 % regel voor de groepsverzekering of IPT

Wat mag ik opgeven om de 80 % regel te berekenen

1. Vaste maandelijkse bruto bezoldiging

2.  Extra bruto bezoldiging bedoeld als vakantiegeld

3.  Extra bruto bezoldiging bedoeld als eindejaarspremie

4.   Maandelijks geboekt voordeel van alle aard voor privegebruik van onroerend goed van de vennootschap

    

5.     Maandelijks geboekt voordeel van alle aard voor  privegebruik van een firmawagen

6.   Trimestriele persoonlijke sociale bijdragen betaald door de vennootschap

7.  Huurinkomsten, die als bezoldiging geherkwalificeerd warden, van een gebouw of kantoor dat ik verhuur aan de vennootschap en waarvoor ik een maandelijks huur ontvang.
 

8.  Andere voordelen die als bezoldiging geherkwalificeerd warden

Wat mag ik NIET opnemen om de 80 % regel te berekenen

1.  Brutobezoldiging die (niet) vast en (niet) maandelijks is

2. VAPZ bijdragen betaald door de vennootschap

3.   Geherkwalificeerde huurinkomsten van een gebouw of kantoor dat ik aan de vennootschap verhuur en waarvoor ik trimestrieel/semestrieel/jaarlijks huur voor ontvang.

4. Bonussen

5. Tantièmes

6. Eenmalige bezoldigingen
7. Uitzonderlijke bezoldigingen
8. Voordelen van alle aard die niet maandelijks geboekt warden
9. Aanzuivering van het debet-saldo van een rekening courant door boeking van een overeenkomstige bezoldiging