Wat te doen als je Optima klant bent ?

 

Zoals bij elk fail­lis­se­ment, krij­gen de schuld­ei­sers van Op­ti­ma Bank de tijd om hun schuld­vor­de­ring in te die­nen. Het is aan­ge­we­zen dat de schul­die­sers zoals de werk­ne­mers, de re­ke­ning­hou­ders, de le­ve­ran­ciers of de RSZ, die schuld­vor­de­ring in­die­nen voor 14 juli 2016.

Zijn er toch schuld­ei­sers die de ter­mijn uit het oog ver­lie­zen, dan heb­ben zij nog tot ui­ter­lijk 15 juni 2017 de tijd om aan­gif­te te doen. Want na­dien ver­valt dat recht on­her­roe­pe­lijk. Dan is het recht ver­jaard.

De re­ke­ning­hou­ders van Op­ti­ma Bank moe­ten een an­de­re piste vol­gen dan de per­so­nen die bij de bank al­leen een ef­fec­ten­por­te­feuil­le aan­hou­den.

 

lees meer