Wat verandert de begroting voor je geld?

 

Na weken onderhandelen is er eindelijk duidelijkheid over de maatregelen die de regering-Di Rupo neemt om het begrotingsgat van 3,4 miljard euro in 2013 te dichten en over de relancemaatregelen.

 

We zetten de belangrijkste gevolgen voor uw geld op een rij.

Loonstijgingen worden komende twee jaar beperkt

De lonen mogen in 2013 en 2014 niet stijgen boven de index. Dat moet de loonkosthandicap ten opzichte van de buurlanden, meer in het bijzonder Duitsland, met 0,9 procent doen dalen. De minimumlonen worden van de maatregel uitgesloten. Het is zelfs de bedoeling de koopkracht van de laagste inkomens te verhogen.

 

Roerende voorheffing stijgt van 21 naar 25 procent

Er komt een uniforme roerende voorheffing van 25 procent. 

 

Dat betekent dat de intresten op zichtrekeningen, kasbons, termijnrekeningen en obligaties vanaf 2013 onderworpen worden aan 25 in plaats van 21 procent roerende voorheffing.
De roerende voorheffing wordt ook opnieuw bevrijdend.
Dat betekent dat er geen aangifteplicht meer is van roerende inkomsten van 2013 als er aan de bron voorheffing werd afgehouden.
Een direct gevolg is ook dat de rijkentaks van 4 procent verdwijnt en dat ook de aandelenstrips zullen uitsterven. Ook het meldingspunt verdwijnt.
Iedereen zal vanaf 2013 dus op de meeste beleggingsinkomsten 25 procent roerende voorheffing betalen, ongeacht het bedrag dat hij of zij in portefeuille heeft.
Voor de roerende inkomsten van 2012 komt er een overgangsmaatregel.

Op het tarief van 25 procent blijven enkele uitzonderingen overeind.
Spaarboekjes blijven ongemoeid. De vrijstelling van de roerende voorheffing onder de belastingvrije drempel (1.830 euro in 2012) blijft dus van toepassing. De Leterme-staatsbons blijven onderworpen aan 15 procent roerende voorheffing. Voor residentiële vastgoedbevaks wordt afgeweken van de roerende voorheffing van 0 procent die vandaag geldt.
Er komt vanaf 2013 een bevrijdende roerende voorheffing voor die bevaks van 15 procent. 

 

Meerwaardetaks voor grote bedrijven en holdings

Holdings en grote bedrijven zullen een taks van 0,4 procent betalen op de meerwaarde bij verkoop van aandelen. Die taks wordt betaald door de bedrijven en de holdings, niet door de beleggers. Al zal de impact op beleggers in bijvoorbeeld holdings wel in beperkte mate voelbaar zijn.

 

Taks op levensverzekeringen stijgt

De taks op levensverzekeringen die betaald wordt bij een storting van een premie in een spaarverzekering ( tak21) of een beleggingsverzekering ( tak23) wordt verhoogd. 
De taks bedraagt nu 1,1 procent en wordt opgetrokken naar 2 procent.Pensioenspaarverzekeringen blijven vrijgesteld van een premietaks. Voor schuldsaldoverzekeringen geldt de verhoging niet.

 

De taks voor die verzekeringen blijft op 1,1 procent. De vrijstelling van roerende voorheffing voor spaar- en beleggingsverzekeringen met contractduur van minstens 8 jaar of overlijdensdekking van 130 procent, blijft intact. 

 

Roken en drinken wordt duurder

Tabak ontsnapt zelden aan de radar tijdens begrotingsonderhandelingen. Ook vanaf 2013 gaan de accijnzen voor tabak en alcoholische dranken hoger. Per pakje sigaretten zou er 20 cent bijkomen. Een fles wijn zou 4 cent duurder worden.

 

Fiscale amnestie

Het was lange tijd een hekel discussiepunt, maar de regering heeft nu toch beslist om nog een laatste fiscale amnestie toe te kennen aan mensen die hun zwart geld repatriëren naar België. Met de laatste fiscale amnestie zou ook een einde komen aan de mogelijkheid tot regularisatie die de voorbije jaren meer dan 2 miljard euro in het laatje bracht. De maatregel moet 513 miljoen euro opbrengen.

 

Strijd tegen fraude

De regering is van plan de strijd tegen de fiscale fraude verder op te drijven. Dat moet 217 miljoen euro opbrengen in 2013.

 

Bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid

Van de werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid zal meer bedrijfsvoorheffing afgehouden worden. Tot nog toe werd bij de uitbetaling een bedrijfsvoorheffing van 20 procent afgehouden. Dat percentage wordt opgetrokken tot 26,7 procent.