Weetjes dat je moeten weten als je op restaurant gaat

Restaurantkosten zijn in de inkomstenbelasting slechts 69 % aftrekbaar, als ze een ‘beroepskarakter’ hebben. Dat wil zeggen dat de kosten verband moeten houden met uw beroep. Dat is bijvoorbeeld het geval als u gaat lunchen met een (potentiële) klant of een leverancier. De precieze beoordeling is steeds een feitenkwestie. Hieronder geven we enkele elementen die meespelen in de beoordeling.

Deze tendensen leiden we af uit de rechtspraak. Weet dus wel dat er altijd ruimte is voor nuance: wat de ene rechter goed vindt, wordt door de andere daarom nog niet aanvaard.

Wist u dat…waar, wanneer en met wie u gaat eten relevant kan zijn?

Om te bepalen of het restaurantbezoek een beroepskarakter heeft, kunnen het tijdstip en het gezelschap relevant zijn. In sommige gevallen wordt ook de plaats van het etentje in aanmerking genomen.

Wanneer?

Over het algemeen staan belastingcontroleurs weigerachtig tegenover restaurantkosten die in het weekend worden gemaakt. U wordt dan immers geacht niet aan het werk te zijn. De fiscus zal vaak vermoeden dat het eigenlijk om een privé-etentje gaat.

Met wie?

Ook het gezelschap waarmee u gaat eten, wordt in de beoordeling betrokken. Vanzelfsprekend zal een romantisch etentje met uw echtgenote voor uw huwelijksverjaardag, niet aftrekbaar zijn.

Maar de fiscus gaat nog verder: etentjes met familieleden worden meestal ook als privé gezien. Ook al is het in feite niet uitgesloten dat u zaken doet met familieleden. 

Meer nog: als u een zakendiner heeft en u en uw zakenrelatie brengen hun partner mee, is de kans groot dat de fiscus een deel van de kosten niet zal aanvaarden.

Wist u dat…de prijs van het etentje er in principe niet toe doet?

Anderzijds wordt het beroepsmatig karakter van de restaurantkosten in principe  niet beïnvloed door de hoogte van de rekening. Het maakt dus niet uit of naar een taverne gaat of naar een sterrenrestaurant.

Let wel op: de prijs van het etentje bepaalt niet of het etentje een beroepskarakter heeft, maar de fiscus heeft nog een andere stok achter de deur. De fiscus kan wel aanvoeren dat de restaurantkost niet aftrekbaar is omdat zij op onredelijke wijze de beroepsbehoefte overtreft. Deze onredelijke kosten zullen immers evenmin aftrekbaar zijn.  Of de kosten onredelijk zijn, hangt ook weer af van de situatie: als u een jaarlijks inkomen aangeeft van 10.000 EUR en daarvan voor 3.000 EUR restaurantkosten wil aftrekken, zal er allicht bij de controleur een belletje gaan rinkelen.

Wist u dat…er voor vertegenwoordigers in de voedingssector een bijzondere regeling bestaat?

Voor vertegenwoordigers in de voedingssector geldt een uitzondering: hun restaurantkosten zijn wel volledig aftrekbaar als ze met een zakenrelatie gaan eten. Deze uitzondering moet evenwel strikt worden geïnterpreteerd. Dit wil zeggen dat ze slechts geldt enkel voor wie producten voor menselijke consumptie verkoopt. Vertegenwoordigers in eetservies, keuken(machine)s, rookwaren, dierenvoedsel en dergelijke vallen niet onder deze uitzondering. Voor hen is de aftrekbaarheid ook beperkt tot 69 %.

Wist u dat…de btw op restaurantkosten nooit aftrekbaar is?

U kan de btw van uw restaurantbonnetje dus niet recupereren. Zelfs niet als u een btw-plichtige met een volledig recht op aftrek bent. In tegenstelling tot in de inkomstenbelastingen waar u nog een gedeeltelijke aftrek heeft (van 69 %), heeft u hier geen recht op aftrek. Dat levert u dus een extra ‘kost’ op.

Toch kan u die kost gedeeltelijk wel compenseren: u kan de btw immers wel mee aftrekken in de inkomstenbelasting (natuurlijk nog steeds aan de aftrekbeperking van 69 %).

Voorbeeld

U krijgt een rekening van 150 EUR + 18 EUR btw. We gaan er hier vanuit dat er op  de rekening volledig 12 % btw wordt geheven, hoewel in de praktijk het drinken apart aan 21 % zal worden belast. Deze 18 EUR btw is niet aftrekbaar. Maar in de inkomstenbelastingen mag u 69 % van 168 EUR (de restaurantkosten inclusief btw) aftrekken = 115,92 EUR.