Welke belasting betaal je als gepensioneerde?

De laagste pensioenen ontsnappen aan belastingen en inhoudingen. Het brutopensioen is eveneens het nettobedrag dat maandelijks op uw rekening wordt gestort. Maar zodra het wettelijk pensioen een drempel overschrijdt, worden wel inhoudingen en bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht:

 

 ZIV-bijdrage 

 

De ZIV-bijdrage dient voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.  

  • Hoeveel? De maandelijkse ZIV-inhouding bedraagt 3,55 procent van het brutobedrag van het pensioen.
  • Wanneer betalen? De ZIV-bijdrage moet worden betaald zodra het pensioen meer bedraagt dan 1.675,59 euro voor wie een gezin heeft en 1.413,84 euro voor een alleenstaande. Die drempel is meteen ook een minimum: door de afhouding van de ZIV-bijdrage mag het pensioen niet onder de grensbedragen dalen. 

 Solidariteitsbijdrage 

 

Die bijdrage wordt aangerekend op het totale brutobedrag van de pensioenen.

  • Hoeveel? De solidariteitsbijdrage varieert van 0 tot 2 procent. Voor de berekening van het percentage wordt niet alleen rekening gehouden met het wettelijk pensioen, maar ook met de extralegale pensioenen (uit de tweede pensioenpijler). Een individuele levensverzekering of pensioensparen heeft geen impact. 
  • Wanneer betalen? De solidariteitsbijdrage is verschuldigd zodra het maandelijks brutopensioen meer bedraagt dan 2.222,18 euro voor een alleenstaande en 2.569,12 euro voor een gezinspensioen.

 Bedrijfsvoorheffing 

 

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting.  

  • Hoeveel? De definitieve belastingafrekening gebeurt via de belastingaangifte.
  • Wanneer betalen? De bedrijfsvoorheffing wordt alleen ingehouden als de uitkeringen bepaalde maandelijkse minimale bedragen overschrijden. De bedrijfsvoorheffing hangt af van het brutopensioen, het aantal kinderen ten laste en de gezinssituatie.


 

 VOORBEELD

  • Hoeveel krijgt een gepensioneerde netto uitbetaald?

Het gemiddelde pensioen voor een man met een loopbaan als werknemer bedraagt 1.362 euro bruto per maand, voor een vrouw is dat gemiddeld 1.014 euro. 
Wat krijgt de gepensioneerde daarvan netto op zijn rekening gestort?

 

U bent een man
Op een pensioen van 1.362 euro wordt geen ZIV- of solidariteitsbijdrage ingehouden. Wel wordt 103,31 euro bedrijfsvoorheffing afgetrokken, zodat de gemiddelde gepensioneerde man 1.258,69 euro per maand op zijn rekening gestort krijgt. 
U bent een vrouw
Van het gemiddelde pensioen van een vrouw wordt vandaag geen bedrijfsvoorheffing, ZIV- of solidariteitsbijdrage inhouden. Voor de gemiddelde vrouw stemt het brutopensioen van 1.014 euro overeen met wat ze maandelijks krijgt uitbetaald.