Welke fiscale voordelen geniet ik voor mijn kinderen ten laste?

Je krijgt een aantal belastingsvoordelen als je kinderen hebt: het belastingvrij minimum verhoogt, je kunt een aantal uitgaven aftrekken van de belastingen en je krijg een voordeel op je loon, je onroerende voorheffing en je hypothecaire lening.

Kinderen ten laste

Heb je kinderen fiscaal ten laste, dan verhoogt het belastingvrij minimum.  Met één kind ten laste, wordt dit verhoogd met 1.400 euro, met twee kinderen ten laste 3.590 euro, met drie kinderen 8.050 euro, met vier kinderen 13.020 euro en per kind boven het vierde 4.970 euro (2012).  Kinderen met een handicap tellen dubbel bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

Voorwaarden:

·           De kinderen moeten deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar.  Een kind geboren van 2 januari t.e.m. 31 december, wordt dus als ten laste beschouwd in het volgende aanslagjaar.  Valt de geboorte op 1 januari, dan is het kind ten laste in hetzelfde aanslagjaar.

·          Het kind mag zelf een maximum van 2.890 euro (inkomsten 2011) verdienen, bijvoorbeeld door een vakantiejob.

lees meer