Welke voordelen w gerekend voor welke kosten?

Belasting op voordelen in natura

Naast het loon omvat de bezoldiging allerlei voordelen die bepaalde werkgevers aan hun personeel toekennen:

 • maaltijden tegen verminderde prijs
 • vervoersvergoeding
 • bedrijfswagen
 • gratis huisvesting
 • gratis ontvangen koopwaar

Bepaalde voordelen moeten niet worden aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor:

 • maaltijdcheques
 • kinderdagverblijf van het bedrijf
 • producten van het bedrijf verkregen tegen prijs

Andere voordelen moeten wel worden vermeld in de aangifte. U moet de werkelijke waarde ervan aangeven (incl. btw). In bepaalde gevallen zullen ze als forfaitair worden beschouwd.

 

Bedrijfswagen

Het gratis aanbieden van een bedrijfswagen is een voordeel dat als forfaitair wordt beschouwd.

zie meer info

Huisvesting

Het gratis aanbieden van huisvesting is een voordeel dat als forfaitair wordt beschouwd.

Als de werkgever een natuurlijk persoon is, bedraagt dit voordeel 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen.

Als de werkgever een rechtspersoon is, komt dit voordeel overeen met:

 • 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerende goed of een deel van het onroerende goed, vermenigvuldigd met 1,25, als het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen lager is dan 745 euro
 • 100/60 van het geïndexeerde kadastraal inkomen van het onroerende goed of een deel van het onroerende goed, vermenigvuldigd met 2, als het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger is dan 745 euro

Dit voordeel wordt met 2/3 verhoogd als de woongelegenheid gemeubeld is.

Als de werkgever de elektriciteitskosten voor zijn rekening neemt, is het te vermelden jaarlijkse voordeel 590 euro voor een leidinggevend kaderlid, en 295 euro voor een andere begunstigde.

Als de werkgever de verwarmingskosten voor zijn rekening neemt, is het te vermelden jaarlijkse voordeel 1 180 euro voor een leidinggevend kaderlid, en 590 euro voor een andere begunstigde.

Cheques

Maaltijdcheques worden niet belast als:

 • de toekenning van maaltijdcheques voorzien is in een CAO.
 • de cheque op naam is
 • de werknemer niet meer dan een cheque per werkdag ontvangt
 • de werknemer minstens 1,09 euro per cheque zelf betaalt
 • de werkgever hoogstens 4,91 euro per cheque betaalt.

Andere soorten cheques (cadeaucheques, cultuurcheques, sportcheques …) worden niet belast als hun bedrag niet hoger is dan 35 euro per jaar.

Informaticamateriaal

Als uw werkgever tussenkomt in de aankoop van een PC, printer of internetverbinding kan deze tussenkomst worden vrijgesteld tot 1 630 euro (aanslagjaar 2008). Zijn aandeel mag wel niet hoger zijn dan 60 % van de aankoopprijs.

Lening tegen verlaagd tarief

Bepaalde ondernemingen kennen hun werknemers leningen toe tegen bepaalde gunsttarieven die lager zijn dan deze op de markt.

Het verschil tussen het tarief dat werd toegekend aan de werknemer en de markttarieven, vormt een voordeel in natura en moet worden aangegeven. De belastingadministratie weegt dit voordeel en houdt hierbij rekening met het jaar waarin de lening is gesloten, de referentietarieven van dat jaar, het geleende bedrag en de bestemming van de lening.