Welke producten zijn beschermd bij faillissement van een bank

Al bij al was Op­ti­ma Bank een klei­ne bank, die zich trou­wens al een poos­je aan het ont­man­te­len was. Dat pro­ces was vol­gens de Na­ti­o­na­le Bank, de toe­zicht­hou­der, al voor 90 pro­cent af­ge­rond. Daar­door zijn ‘slechts’ 8.000 re­ke­ning­hou­ders ge­trof­fen door het fail­lis­se­ment.
Vol­gens de cu­ra­to­ren gaat het voor­al om sla­pen­de re­ke­nin­gen en heeft maar een paar tien­tal­len klan­ten meer dan 100.000 euro op de re­ke­ning staan.
Het ri­si­co dat de mal­ver­sa­ties zich als een olie­vlek zul­len ver­sprei­den over de hele sec­tor is daar­door zo goed als on­be­staan­de.

 

lees meer