Witte kassa : wat moet je weten

Sedert 1 januari 2015 is de ‘witte kassa’ van toepassing. Dat houdt in dat BTW-plichtigen die geregeld restaurant- en/of cateringdiensten verstrekken in principe een rekening moeten uitreiken via een “geregistreerd kassasysteem” (GKS).

De invoering van de GKS gebeurt in stapjes zodat in feite pas tegen eind 2015 alle betrokken BTW-plichtigen over een ‘witte’ kassa moeten beschikken.

Maar wat met verenigingen die slechts af en toe een eetfestijn organiseren? Met een beslissing van 16 februari ontheft de Administratie nu onder meer dergelijke verenigingen van de verplichting een geregistreerd kassasysteem te gebruiken. Er zijn twee voorwaarden aan verbonden:

·       De restaurant-en cateringdiensten beperken zich tot 5 kalenderdagen per jaar

·       EN de BTW-plichtige oefent geen andere activiteiten in de horeca of voeding uit