Woonbonus nog tot 31 december 2014


Nogal wat mensen hebben hun plannen om een nieuwe woning te kopen versneld opdat de authentieke akte nog dit jaar ondertekend wordt en ze kunnen genieten van de woonbonus volgens het oude regime. 
Immers, vanaf 1 januari geldt een nieuw en minder gunstig regime voor de fiscale aftrek van kapitaalaflossingen en rentebetalingen van een hypothecair krediet.

 

De afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari gaat een fors verschil maken voor wie een hypothecair krediet aangaat. 

 

*       Wat was voordeel van woonbonus?

 

 • In de bestaande regeling kan tot 3.040 euro per jaar per persoon worden afgetrokken in de personenbelasting (zowel kapitaalaflossingen als intrest en/of premies voor schuldsaldoverzekering mogen worden meegerekend). Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 daalt dat aftrekbare bedrag naar 2.280 euro per jaar. En na tien jaar zakt het naar 1.520 euro per jaar.
 • Bovendien wijzigt het belastingregime. Voor lopende leningen kan het voordeel oplopen tot 50 procent. Voor de contracten vanaf 1 januari wordt het een vast percentage van 40 procent.Voor een koppel beloopt het voordeel in het huidige systeem (rekening houdend met gemeentebelasting) maximaal 3.250 euro per jaar, en dat voor de hele looptijd. Vanaf begin volgend jaar zal het voordeel nog maximaal 1.950 euro zijn. 

De rekening is dus snel gemaakt: het wegvallen van de woonbonus kan het fiscale voordeel met 1.300 euro doen dalen. Geen wonder dat nogal wat mensen met plannen zich repten om nog dit jaar een huis te kopen. De datum van de hypotheekakte bepaalt immers het fiscale regime. 

 

Wie dit najaar een nieuwe woning heeft gekocht en erop rekent nog van de woonbonus volgens het oude regime te genieten, moet op 

 

 Op volgende dingen letten om nog van woonbonus te kunnen genieten

 

 • Hij of zij moet nog voor het einde van het jaar in dat nieuwe huis wonen
 • en moet ook zijn vorige woning te koop hebben gezet. 
 • De woonbonus geldt immers enkel voor de ‘enige, eigen woning’.
 • Het is wel belangrijk dat de authentieke akte voor het eind van het jaar verleden moet zijn om van het oude fiscale regime te blijven genieten.
 • Wat niet altijd geëxpliciteerd wordt, is dat de woonbonus enkel geldt voor de ‘enige, eigen woning’. 

 

 Wat als je twee woningen bezit 

 

Dat vergt enige oplettendheid voor wie zijn vorige woning wil verkopen en rond deze tijd een nieuwe koopt. Vaak draait dat erop uit dat men een tijdje twee woningen bezit.
De wetgever houdt daar rekening mee en geeft de belastingplichtige een jaar de tijd om de oude woning te verkopen.

Lukt dat, dan is er geen probleem om van de woonbonus te genieten.

 

 Wat als je woning niet kunt verkopen binnen het jaar

 

Er schuilen echter nog een paar addertjes onder het gras.

 • Om uw goede trouw aan te tonen dat u wel degelijk van de eerste woning af wil, moet u het pand op de vastgoedmarkt te koop aanbieden voor het einde van het jaar waarin u de hypothecaire lening afsluit voor de nieuwe woning. 

Dat wil zeggen, als u nu nog wil genieten van de woonbonus volgens het oude regime voor uw nieuwe aankoop, moet u aantonen dat u voor 31 december een beroep heeft gedaan op een                               vastgoedmakelaar die de woning te koop heeft gesteld, dat u een advertentie of een on line zoekertje heeft geplaatst,…

 • Bovendien moet u de nieuwe woning betrekken op 31 december van het jaar waarin u de lening afsluit. 
 • U moet er dus gedomicilieerd zijn. Nog verhuizen voor eind december kan voor veel mensen die dit najaar op de valreep een huis kochten, een moeilijk haalbare kaart zijn.

 

 Hoe kan je goede wil tonen dat je wil verkopen? 

 

Twee uitzonderingen

 • als u een contractuele afspraak hebt met de vorige eigenaar dat hij nog even in de woning kan blijven wonen, bijvoorbeeld omdat de oplevering van zijn nieuwe woonst vertraging oploopt, belemmert dit de toekenning van de aftrek voor de enige en eigen woning niet. Laat dit duidelijk op papier zetten.
 • Ook als u de woning tijdelijk nog niet kan betrekken omdat u ze nog aan het verbouwen bent, staat dit de toekenning van de aftrek voor de enige en eigen woning niet in de weg. 
 • Die werken mogen echter niet te lang aanslepen: als u op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van het leningcontract de woning niet betrekt, is de aftrek niet meer van toepassing. De aftrek kan opnieuw van toepassing zijn vanaf het jaar waarin de verbouwing rond is, als u tegen 31 december van dat jaar in de woning woont.

 

 Bouwgrond enkel gekocht. ook woonbonus?

 • En wat als u dit najaar nog de knoop doorhakte en grond kocht om een woning op te bouwen? 
 • Als uw lening exclusief dient om de aankoop van een bouwgrond te financieren, kan u niet van de fiscale aftrek genieten. Maar wel als u een lening afsluit om zowel de aankoop van de grond als de bouwwerken te betalen
 • Als de akte daarvan nog dit jaar verleden wordt, kan u van de woonbonus volgens het oude regime genieten, op voorwaarde dat u voor 31 december 2016 de woning betrekt.

 

 Herfinanciering woonbonus van toepassing?

 

Maar de banken krijgen niet alleen mensen over de vloer die een woning wensen te kopen, ook velen die hun woonst al enkele jaren geleden kochten, kloppen aan. Door de erg lage rentestanden is er veel interesse voor de herziening van bestaande woonkredieten.Wie van zijn eigen bankier echter geen mooi aanbod voor een herziening krijgt – de bank is niet verplicht in te gaan op de vraag naar een lagere rentevoet – moet soms bij een andere bank terecht. Lukt het daar wel om betere voorwaarden te bedingen, dan zal men in feite een nieuwe lening afsluiten bij de nieuwe bank, waarmee de oude lening in één klap wordt afgelost.

Dat leidt tot extra kosten, voor de handlichting (schrapping van de oude lening) en voor de registratie van de nieuwe hypotheek. Bovendien rees de vraag of men het voordeel van de woonbonus niet zou verliezen als men bij het herfinancieren van bank wisselt.

In het geval van een herfinanciering blijft de woonbonus behouden. Met dien verstande dat enkel rekening mag worden gehouden met het bedrag dat in de oude lening nog af te betalen was. 

 

OPGELET: Maakt men van de gelegenheid gebruik om wat bij te lenen, bijvoorbeeld om de kosten van de herfinanciering te dekken of om een renovatie te betalen, dan geldt de woonbonus vanaf 1 januari niet meer op dat bijkomende bedrag.

 

 

Zie meer info link

https://www.boekhouder.be/faq/728-aftrek-woonbonus-optimaliseren-met-levensverzekering.html

https://www.boekhouder.be/tips-tricks/724-de-woonbonus-vanaf-2015.html