Woonfiscaliteit: voor en na 2015


Vanaf het inkomstenjaar 2015 zal de woonbonus worden aangepast …

De woonbonus, zoals die op vandaag bestaat, blijft van toepassing voor iedereen die voor 31 december 2014 heeft geleend om z’n eigen en enige woning te kopen, te bouwen of te verbouwen. Het volstaat dat de lening is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving, dat ze is aangegaan bij een bank die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd en dat ze een looptijd heeft van minstens 10 jaar. Zo kan een bedrag van 2.280,00 euro per persoon in de fiscale aangifte in aftrek worden gebracht. Dit bedrag wordt de eerste 10 jaar van de lening verhoogd met 760 euro. Daarbovenop kan nog eens 80 euro per kind ten laste worden in aftrek gebracht indien er minstens 3 kinderen ten laste zijn op 1 januari van het jaar na het afsluiten van de lening.

Aldus kunnen volgende bedragen maximaal in aftrek worden gebracht voor de eerste 10 jaar van de lening (waarbij we gemakshalve geen rekening houden met de jaarlijkse indexatie volgens het ‘oude systeem’):

·                    3.120,00 euro voor een alleenstaande (met minstens 3 kinderen)

·                    6.240,00 euro voor een koppel (met minstens 3 kinderen)

Het bedrag van de woonbonus omvat zowel de kapitaalsdelging, de interestlast als de premies van de schuldsaldoverzekering.
Het belastingvoordeel zelf bedraagt zo’n 25 à 50 %, afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige.

…vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden de gewesten dus bevoegd voor de woonbonus (zie hierboven).

Voor de lopende leningen wijzigt er voorlopig niets: zij kunnen blijven genieten van de bestaande belastingvermindering zoals dat voor 2014 van toepassing is. We gaan er van uit dat ook aan het percentage van 25 à 50 % niet wordt getornd …

Voor de leningen die worden afgesloten vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels. De nieuwe Vlaamse regering heeft beloofd dat ze het verwerven van de eigen en enige woning fiscaal wil blijven stimuleren, maar aan het bestaande voordeel wordt geknaagd “om de woonbonus financieel betaalbaar te houden” (dixit het regeerakkoord). Nieuw is dat in plaats daarvan, gekozen kan worden voor verminderde registratierechten….

Voor 2015 worden volgende bedragen van woonbonus vooropgesteld: 1.520,00 euro per persoon, te verhogen met 760,00 euro voor de eerste 10 jaar van de lening. Van de bijkomende aftrek voor kinderen ten laste lijkt geen sprake meer.

Aldus kunnen volgende bedragen maximaal in aftrek worden gebracht voor de eerste 10 jaar van de lening (er zou geen sprake meer zijn van een jaarlijkse indexatie)

·         2.280,00 euro voor een alleenstaande

·         4.560,00 euro voor een koppel

Het belastingvoordeel zelf wordt uniform gebracht op 40 %.

Dat betekent dat het maximale voordeel voor ieder jaar dat de lening loopt wordt gereduceerd met zo’n 1.300,00 euro per gezin. Het voordeel zal maximaal nog zo’n 1.950,00 euro bedragen inclusief gemeentebelasting.

Het zal dus rekenen geblazen worden om te weten welke keuze de beste is: het directe voordeel van verlaagde registratierechten, of de woonbonus (op termijn).

Nog vermelden dat voor eenzelfde onroerend goed maximaal 2 keer gebruik kan worden gemaakt van de woonbonus. Dat houdt wel in dat het niet langer mogelijk is dat ouders bijvoorbeeld samen met hun kind lenen voor eenzelfde woning.