Je lening van je woning op een pauze zetten kan dat?

Wie door de opgelopen energieprijzen niet langer zijn woonkrediet kan afbetalen, kan vanaf maandag bij zijn bank navragen of hij in aanmerking komt voor een ‘energiebetaalpauze’. Wat moet u weten?

 

U kunt betalingsuitstel aanvragen van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Door de exploderende energieprijzen raken sommige gezinnen in financiële moeilijkheden. Alle banken bieden daarom de mogelijkheid om de terugbetaling van een lopende woonlening tot een jaar te pauzeren.

Wat houdt het nieuwe betalingsuitstel in?

Het betekent niet dat u tijdelijk niets meer moet betalen. De maandelijkse betaling van een woonlening omvat een deel intresten en een deel terugbetaling van het kapitaal. Met het betalingsuitstel moet u twaalf maanden lang geen kapitaal aflossen. De maandelijkse intresten blijft u wel betalen.

De essentie

  • Met het nieuwe betalingsuitstel moet gedurende twaalf maanden geen kapitaal afgelost worden.
  • De regeling is er alleen voor wie aan de strikte voorwaarden voldoet.
  • De banken rekenen geen kosten aan, maar u moet wel langer intresten betalen.
  • Ook wie niet aan de voorwaarden voldoet, kan bij zijn bankier aankloppen voor een betalingsuitstel of een verlenging van de looptijd.

Betaalt u elke maand hetzelfde bedrag aan de bank? In het begin van de looptijd van een lening betaalt u meer intresten en minder kapitaalaflossingen dan in de laatste jaren. U vindt die opdeling terug in de aflossingstabellen die u bij het afsluiten van de lening kreeg.

Let wel: met een betalingsuitstel verlengt u de looptijd van uw lening. Als uw krediet tot eind 2030 loopt, zal dat door twaalf maanden betalingsuitstel pas eind 2031 afbetaald zijn.

Wanneer kunt u het aanvragen?

Vanaf maandag 19 september kunt u bij uw bank navragen of u voor de nieuwe regeling in aanmerking komt. Het betalingsuitstel kan op 1 oktober ingaan en aangevraagd worden tot en met 31 maart 2023.

De betalingsproblemen staan geregistreerd bij de bank. Die kan zich terughoudend opstellen als later een herfinanciering of een nieuwe lening wordt gevraagd.

Hou er rekening mee dat het tien kalenderdagen duurt om uw aanvraag te verwerken. Als u uitstel wilt voor de betaling van een maandtermijn die u op 1 november moet voldoen, dan moet u uw aanvraag uiterlijk op 21 oktober indienen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie een aanvraag indient en aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, krijgt automatisch betalingsuitstel van zijn bank.

  • Het moet gaan om een woonkrediet voor uw hoofdverblijfplaats op het moment dat u het betalingsuitstel vraagt. Een lening voor een bouwgrond, woning in aanbouw of een recent gekochte woning waar u nog niet woont, komt niet in aanmerking.
  • U mag minder dan 10.000 euro hebben aan tegoeden op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij alle banken. Pensioensparen wordt niet meegerekend. Uw bankier kan niet controleren hoeveel u bij een andere bank aanhoudt en zal een verklaring op eer vragen.
  • Er mag op 1 maart 2022 geen betalingsachterstand geregistreerd zijn in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).
  • U moet aantonen dat een afbetalingsplan loopt of dat u er een hebt aangevraagd bij uw energieleverancier.

Hoeveel kost het?

De banken rekenen geen dossier- of administratiekosten aan, maar dat betekent niet dat een verlenging gratis is. Als u betalingsuitstel vraagt, zal u een jaar langer intresten betalen.

Ook op langere termijn kunnen er gevolgen zijn.

De betalingsproblemen staan geregistreerd bij de bank. Die kan zich terughoudend opstellen als later een herfinanciering of een nieuwe lening wordt gevraagd’.

Bij nieuwe leningen focussen velen te erg op hun eigen inbreng, met als doel 80 of 90 procent van de waarde van de woning te lenen en zo het voordeligste rentetarief te krijgen.

Tot bijna de laatste euro van het spaargeld investeren ze. Maar het is belangrijk een financiële buffer van minstens drie en liefst zes maanden netto-inkomen achter de hand te houden.

‘Bij de looptijdbepaling moet je waken over een gezonde verhouding tussen het inkomen en de financiële lasten. Hou voldoende restinkomen per maand over om goed te leven en te sparen. Het zou niet mogen dat meer dan 40 procent van de Belgen niet kan sparen en 50 procent zich zorgen maakt over zijn energiefacturen.’

Wat met de fiscaliteit?

Afhankelijk van het tijdstip waarop u uw woonlening afsloot, kan er een belastingvoordeel zijn dat u via de jaarlijkse belastingaangifte vraagt. Dat gaat niet noodzakelijk verloren met een betaalpauze.

Er is geen extra belastingvoordeel voor de maanden die bij de oorspronkelijke looptijd van de lening komen.

Wat als u niet aan de voorwaarden voldoet?

Komt u niet in aanmerking, maar kampt u met financiële problemen, dan kunt u uw bank contacteren om een oplossing op maat uit te werken. Doe dat voor u een betalingsachterstand hebt. Een tijdelijk uitstel van terugbetaling van kapitaal of een looptijdverlenging behoren tot de mogelijkheden.

Hoeveel ‘kost’ betalingsuitstel?

B&A Advies  maakt de rekening voor een lening van 200.000 euro aangegaan op 1 oktober 2019, met een looptijd van 25 jaar en met een vaste rentevoet van 2,2 procent.
Op 1 oktober 2022 vragen de ontleners een jaar betalingsuitstel.

Kapitaal

In het jaar van het uitstel moeten 6.493 euro kapitaal tijdelijk niet betaald worden.

Intresten

Door het betalingsuitstel moet 3.960 euro meer intrest betaald worden. Dat is de intrest gedurende een jaar op het kapitaal dat uitstaat op 1 oktober 2022, zijnde 181.350 euro.

Belastingvoordeel

De lening voldoet aan de voorwaarden voor het belastingvoordeel van de woonbonus, waarvoor jaarlijks tot 4.560 euro aan intresten en kapitaalaflossingen kunnen worden aangegeven. Die korf blijft bij een betalingsuitstel gevuld. In 2022 is met de betalingen tot september al 7.791 euro betaald. In het inkomstenjaar 2023 wordt 5.017 euro betaald.