Zijn er redenen voorhanden om een vruchtgebruik te verlengen?

 

Stel dat de vennootschap grote verbouwingen heeft gedaan aan het gebouw de laatste vijf jaar van het vruchtgebruik. Dan kan de administratie U een privé voordeel belasten wat U veel geld kan kosten. Bovendien als volle eigenaar de woning verhuren aan uw vennootschap is niet altijd voordelig aangezien een deel van deze huurinkomsten als bedrijfsinkomsten kunnen belast worden – bijgevolg duurder – in plaats van onroerend inkomen en dit op basis van het KI.

Kan U het vruchtgebruik verlengen?
Geen probleem maar mag maximaal 30 jaar bedragen.

Het is wel belangrijk dat U het vruchtgebruik verlengt voor de einddatum om het VAA  te vermijden. Strikt genomen hoeft U voor de verlenging zelfs niet voor de notaris te verschijnen. In principe is de verlenging niet meer of minder dan een afspraak tussen U en de vennootschap. Toch raad ik U aan deze verlenging via de notaris te laten registreren op het hypotheekkantoor waardoor uw verlenging tegenstelbaar is aan derden.

Het is duidelijk dat U op die manier extra geld uit vennootschap kunt halen want de vennootschap moet natuurlijk betalen voor het vruchtgebruik. Kosten die eveneens afschrijfbaar zijn.

De ontvangen vergoeding voor de naakte eigenaar is niet belastbaar (opletten voor een correcte waardering – ondersteund door verslag van een bedrijfsrevisor).

Nadeel : de vennootschap dient wel de registratierechten van 10 % te betalen. Daarom wordt een verlenging weinig toegepast.

Alleen als U vreest dat U privé belast zal worden op een VAA op het einde van de termijn kan een verlenging nuttig zijn

         

Verlenging vruchtgebruik

Zijn er redenen voorhanden om een vruchtgebruik te verlengen?
Op het eerste zicht niet.

Als naakte eigenaar wordt U volle eigenaar zonder meerwaardebelasting op het privé voordeel. Toch kan er een aanleiding zijn om het vruchtgebruik toch te verlengen.

Stel dat de vennootschap grote verbouwingen heeft gedaan aan het gebouw de laatste vijf jaar van het vruchtgebruik. Dan kan de administratie U een privé voordeel belasten wat U veel geld kan kosten. Bovendien als volle eigenaar de woning verhuren aan uw vennootschap is niet altijd voordelig aangezien een deel van deze huurinkomsten als bedrijfsinkomsten kunnen belast worden – bijgevolg duurder – in plaats van onroerend inkomen en dit op basis van het KI.

Kan U het vruchtgebruik verlengen?

Geen probleem maar mag maximaal 30 jaar bedragen.

Het is wel belangrijk dat U het vruchtgebruik verlengt voor de einddatum om het VAA  te vermijden. Strikt genomen hoeft U voor de verlenging zelfs niet voor de notaris te verschijnen. In principe is de verlenging niet meer of minder dan een afspraak tussen U en de vennootschap. Toch raad ik U aan deze verlenging via de notaris te laten registreren op het hypotheekkantoor waardoor uw verlenging tegenstelbaar is aan derden.

Het is duidelijk dat U op die manier extra geld uit vennootschap kunt halen want de vennootschap moet natuurlijk betalen voor het vruchtgebruik. Kosten die eveneens afschrijfbaar zijn.

De ontvangen vergoeding voor de naakte eigenaar is niet belastbaar (opletten voor een correcte waardering – ondersteund door verslag van een bedrijfsrevisor).

Nadeel : de vennootschap dient wel de registratierechten van 10 % te betalen. Daarom wordt een verlenging weinig toegepast.

Alleen als U vreest dat U privé belast zal worden op een VAA op het einde van de termijn kan een verlenging nuttig zijn