Hoe kan ik voorafbetalen als zelfstandige eenmanszaak of vennootschap?.

I. REKENINGNUMMERS EN TERMIJNEN


De voorafbetalingen moeten voor elke vervaldatum worden gedaan door storting of overschrijving op één van de volgende rekeningnummers van de Dienst der Voorafbetalingen (4) :

voor de vennootschappen en de intercommunales :


op rekening IBAN : BE20 6792 0023 3056 en BIC : PCHQ BEBB
van de “DIENST VOORAFBETALINGEN – VENNOOTSCHAPPEN”,

voor de natuurlijke personen :


op rekening : IBAN : BE07 6792 0023 4066 en BIC : PCHQ BEBB
van de “DIENST VOORAFBETALINGEN – NATUURLIJKE PERSONEN”.

 

Daar er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, is het aanbevolen niet te wachten tot de vervaldag om de betaling te verrichten.

 

II. BETALEN, BETAALFORMULIEREN, GESTRUCTUREERDE MEDEDELING

 

Uw betaling wordt gekoppeld aan een “rekening voorafbetaling” op basis van hetgeen in de zone mededeling van uw betaling is vermeld. Met de gepaste gestructureerde mededeling gebeurt dit correct en automatisch.


Uw “rekening voorafbetaling” wordt geïdentificeerd met uw registratienummer bij de “Dienst der Voorafbetaling”.
Uw ondernemingsnummer is in regel tevens dit registratienummer. Bij gebrek hieraan zal de Dienst Voorafbetalingen u een eigen registratienummer toekennen.

 

  1. Indien u reeds gekend bent bij de Dienst Voorafbetalingen dan ontvangt u spontaan een uitnodiging met betaalformulier

 

Het is reeds ingevuld met uw naam of benaming van uw vennootschap en in de gestructureerde mededeling is uw ondernemingsnummer/registratienummer verwerkt. Het betaalformulier bevat tevens de correcte bankrekening van de Dienst der Voorafbetalingen.
Maak van dit formulier uitsluitend gebruik voor uzelf, zijnde de persoon of onderneming die op het formulier vooraf is ingevuld.
Als u betaalt via elektronische weg, neem dan nauwkeurig de gestructureerde mededeling over.
Als u de betaling door een derde – bijvoorbeeld door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er voor dat deze derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt of uw ondernemingsnummer/registratienummer kent, aan de hand waarvan deze derde zelf de gestructureerde mededeling kan samenstellen.

Opmerking :
Indien u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, valt de spontane verzending van een uitnodiging weg. U kan steeds de voorafbetaling hervatten met dezelfde gestructureerde mededeling.

 

B. Indien het gaat om uw eerste betaling

 

– U bent een natuurlijk persoon en u beschikt over een ondernemingsnummer als btw-plichtige of als werkgever :
Betaal dan bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat.
Zet het ondernemingsnummer in de zone mededeling.
Betaal op rekening : IBAN : BE07 6792 0023 4066 en BIC : PCHQ BEBB van de “Dienst Voorafbetalingen – Natuurlijke Personen”.

– U bent een natuurlijk persoon maar beschikt NIET over een ondernemingsnummer :


Betaal dan bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam staat.

Zet in de zone mededeling “NIEUW” gevolgd door uw rijksregisternummer (11 posities) dat u kan terugvinden op uw identiteitskaart of op uw SIS-kaart.
Als u, uitzonderlijk, geen rijksregisternummer hebt, vermeld in de mededeling “NIEUW” gevolgd door uw geboortedatum onder vorm JAAR in vier posities, MAAND in twee posities, DAG in twee posities (vb. NIEUW 1991.02.11).
Betaal op rekening : IBAN : BE07 6792 0023 4066 en BIC : PCHQ BEBB van de “Dienst

 

Voorafbetalingen – Natuurlijke Personen”.

 

          U bent een rechtspersoon; dan beschikt u steeds over een ondernemingsnummer :


Betaal dan bij voorkeur via een bankrekening die op naam van de rechtspersoon staat.
Zet het ondernemingsnummer in de zone mededeling.
Betaal op rekening : IBAN : BE20 6792 0023 3056 en BIC : PCHQ BEBB van de “Dienst Voorafbetalingen – Vennootschappen”.

 

Elke andere werkwijze brengt een aanzienlijk risico van fouten en vertragingen met zich mee in de verwerking van de gedane betalingen.
Na de verwerking van die eerste betaling zal de “Dienst der Voorafbetalingen” spontaan uitnodigingen met betaalformulier toesturen. Die uitnodiging is reeds ingevuld met uw naam of de benaming van uw vennootschap en in de gestructureerde mededeling is uw ondernemingsnummer of dat van uw vennootschap al verwerkt.!