Hoe speelt de keuze tussen renting en leasing een rol in de fiscale planning?

Wat is huren of leasen?

Huur kan geplaatst worden tegenover eigendom. Het eerste is juridisch gesproken een contract waarbij u tegen een bepaalde prijs een bepaald goed tijdelijk kunt gebruiken. Het tweede is een zakelijk recht. Of het meest uitgebreide recht op een zaak. Dit betekent dat u met die zaak alles mag doen, tenzij een wet het u verbiedt.

In de financiële wereld heeft men van de rechtsfiguur van de huur gebruik gemaakt om er een product van te maken, nl. de leasing.

Onderscheid tussen renting en leasing

Waar ligt het onderscheid tussen renting en leasing? Algemeen beschouwd heeft ‘leasing’ meer weg van een ‘financiering’ en ‘renting’ van een echte ‘huur’. De grens is op een nogal ingewikkelde wijze uitgestippeld in de boekhoudwetgeving. Een belangrijke parameter is de aankoopoptie. Een van de elementen die kwalificatie renting kunnen opleveren, is dat de aankoopoptie hoger ligt dan 15% van de aanschaffingswaarde. Het is precies het spel rond deze aankoopoptie die u de ruimte geeft om in functie van uw fiscale planning een keuze te maken.

Wat is leasing?


Leasing of financieringshuur is de financieringstechniek waarbij de leasingmaatschappij (de leasinggever) gewoonlijk op specifieke aanwijzing van de toekomstige huurder (de leasingnemer) een bepaald goed aankoopt en hem dit voor een bepaalde periode in huur geeft. De huurder verkrijgt dus een gebruiksrecht.

Op het einde van het contract heeft de huurder al dan niet de mogelijkheid het gehuurde materieel aan te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Hij licht dan de zogenaamde ‘ aankoopoptie’ die in principe overeenstemt met de residuwaarde ofwel met de vermoedelijke marktwaarde en wordt dan pas eigenaar. Een andere mogelijkheid is op dat ogenblik het materiaal gewoon terug te geven of verder te huren aan een sterk verminderde huurprijs.

In de praktijk wordt soms gesproken over financiële leasing en operationele leasing.

Wat is financiële leasing?

Bij financiële leasing is het bijna steeds de bedoeling om het gehuurd materieel te verwerven en daardoor vormt het een alternatief voor koop of financiering. Het is de meest voorkomende vorm van leasing. Bij een financiële leasing koopt de leasinggever op de specifieke aanwijzingen van de leasingnemer het materieel aan. Er zijn dus altijd 3 partijen betrokken: de leasinggever, de leasingnemer en de leverancier. Er is ook steeds een aankoopoptie voorzien, die al dan niet kan gelicht worden.

Wat is operationele leasing?

Operationele leasing leunt meer aan bij huur waar het pure gebruik primeert. In deze formule wordt bijna altijd een bijkomende dienstverlening voorzien onder de vorm van aan het materiaal gekoppelde verzekeringen, onderhoud, pechbijstand enz…. Gewoonlijk is er contractueel geen aankoopmogelijkheid voorzien en gaat het om lange-termijnverhuur. Zo’n formule kan voor u interessant zijn wanneer u naast de eigenlijke financieringskost op voorhand ook alle onderhouds-, herstellings- en beheerskosten precies wil budgetteren. Vooral het bedrijfsbeheer van een wagenpark zal hierdoor vergemakkelijkt worden.

Wat is sale and lease back?

Een sale and lease back is een leasingvariante waarbij de leasingnemer terzelfdertijd ook als leverancier optreedt. Hij verkoopt eerst een bepaald goed aan de leasingmaatschappij om het onmiddellijk nadien opnieuw in huur te nemen. Er treden dus maar twee in plaats van drie partijen op. In een periode van liquiditeitsbehoeften wordt een sale and lease back gebruikt om snel cash te genereren.

WELK MATERIAAL KUNT U LEASEN?

Elk goed, roerend of onroerend waarvan de eigendom juridisch overdraagbaar is, komt in aanmerking om geleast te worden. Voor beroepsmatige leasing wordt wettelijk bepaald dat het moet gaan om bedrijfsmaterieel dat uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, zoals winkelinstallaties, graafmachines, kasregisters, vrachtwagens, opleggers enz… In de praktijk wordt voor personenwagens niettemin een gedeeltelijk privé-gebruik getolereerd. Het huren van roerende goederen maakt het voorwerp uit van deze bijdrage en noemen wij hier gemakshalve de roerende leasing. In een latere bijdrage zullen wij de specifieke voordelen toelichten van de onroerende leasing.

 

Om te bepalen wat de aftrekbare kosten zijn verbonden aan de roerende leasing, is het belangrijk het onderscheid te kennen tussen de renting en leasing.

Wat zijn de gevolgen van de kwalificatie als renting of leasing?

Bij een leasing zal de afschrijving gebeuren bij de leasingnemer. Daarnaast zal hij de interestcomponent in de leasingvergoeding in aftrek kunnen brengen van zijn resultaat. Dit is net dezelfde situatie als zou hij het roerend goed rechtstreeks aangekocht en gefinancierd hebben met een gewone banklening. De boekhoudkundige en fiscale verwerking bij de leasinggever zal verlopen zoals een gewone kredietverlening.

Bij een renting krijgen we een ander beeld. De leasingnemer zal de rentingvergoeding volledig in kosten kunnen nemen (weliswaar rekening houdend met bepaalde fiscale aftrekbeperkingen zoals de autokosten). De afschrijving wordt genomen door de rentingmaatschappij.

Hoe speelt de keuze tussen renting en leasing een rol in de fiscale planning?

Renting heeft het voordeel dat u in bepaalde gevallen de investering vlugger in resultaat kunt nemen. De huurkost zal in veel gevallen hoger liggen dan de afschrijving en interestlast die men zou kunnen aftrekken op het goed.

VERGELIJKENDE TABEL: LEASING EN RENTING

 

LEASING

RENTING

Duur

De verwachte economische levensduur (van 24 tot 60 maanden)
Onherroepelijk

12 tot 48 maanden

Herroepelijk

Eigendom

Juridisch: verhuurder
Economisch: huurder

Verhuurder

Afschrijvingen

Huurder

Verhuurder

BTW-voorfinanciering

Ja

Ja

Aankoopoptie

Ja
(waarde bepaald in het contract)

Neen
(mogelijk, maar niet bij contract
vastgelegd)

VOORBEELD

Stel: u sluit een renting af voor 3 jaar voor een wagen (aankoopoptie is groter dan 15%). De volledige huurkost is fiscaal aftrekbaar (weliswaar rekening houdend met de beperking van 75% die geldt voor de meeste autokosten, met uitzondering van bv. de interestkost). Dit betekent dat u op 3 jaar uw wagen terugbetaalt voor 84%. Voor hetzelfde bedrag hebt u uw wagen in kosten gebracht. Sloot u een leasing af of kocht u de wagen aan, dan zou het bij een normale afschrijvingsduur van 5 jaar nog maar om 60% gaan.

Huur is een interessant instrument in uw fiscale planning. U kunt de facto uw afschrijvingen versnellen.