Terugvorderen roerende voorheffing op dividenden

Als Accountantskantoor / Belastingconsulent gespecialiseerd in fiscaal recht, is het belangrijk om te weten dat u tot 800 euro aan dividenden van roerende voorheffing kunt vrijstellen.
Dit belastingvoordeel is echter niet automatisch; u moet dit expliciet aangeven in uw belastingaangifte.
Indien u een vereenvoudigde aangifte ontvangt, is het essentieel deze aan te passen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Bij de uitbetaling van dividenden wordt standaard 30 procent roerende voorheffing ingehouden.
Dit betekent dat het belastingvoordeel kan oplopen tot 240 euro.
Echter, indien u een lager tarief heeft betaald, zal het voordeel navenant lager zijn.

De vrijstelling geldt voor:

  • Alle Belgische en buitenlandse dividenden, ook die uitbetaald in aandelen of door een managementvennootschap.
  • Dividenden van erkende coöperatieve aandelen en ondernemingen met een sociaal oogmerk.

De vrijstelling geldt niet voor:

  • Dividenden uit beleggingsfondsen en trackers.
  • Obligatiecoupons en andere rentevergoedingen.
  • Dividenden van juridische constructies zoals stichtingen en trusts.

Elke partner in een koppel, ongeacht het huwelijksstelsel, heeft recht op de vrijstelling.

Uitzonderingen in Kolomvorm:

Vrijgesteld van Belasting Niet Vrijgesteld van Belasting
– Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden – Dividenden uit beleggingsfondsen
– Dividenden van erkende coöperatieve aandelen – Dividenden uit trackers
– Dividenden van ondernemingen met sociaal oogmerk – Obligatiecoupons en andere rentevergoedingen
– Dividenden van juridische constructies

Het is belangrijk dat u de juiste codes in uw belastingaangifte gebruikt om de vrijstelling aan te vragen en dat u de benodigde bewijsstukken bewaart.

Let op: voor Franse dividenden geldt een speciale regeling, bekend als ‘verrekening van het forfaitair gedeelte van de Belgische bronheffing (FBB)’. Dit betekent dat u slechts 15 procent Belgische belasting betaalt in plaats van 30 procent.

Het is echter niet mogelijk om zowel de dividendvrijstelling als de FBB-recuperatie voor hetzelfde Franse dividend te claimen.

Advies: Gebruik de vrijstelling eerst voor andere (niet-Franse) buitenlandse dividenden voordat u de FBB-recuperatie voor Franse dividenden aanvraagt.

De huidige regeling kan veranderen zodra het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in werking treedt.

Tot die tijd is het van essentieel belang om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en uw aangifte dienovereenkomstig aan te passen.