Vermogens en pensioenplanning : B&A Advies kan je hierbij helpen!

Net als uzelf heeft ook uw vennootschap een levensloop. Van opstart tot overdracht, in elke fase botst u op nieuwe vragen:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van investeren in onroerend goed via uw vennootschap?
  • Waarop moet u letten bij de overdracht of overname van uw bedrijf?
  • Hoeveel kapitaal heb ik nodig om op pensioen te kunnen gaan?

Een successieplanning doemt bij veel getrouwde koppels met kinderen pas op als de ouders een gezegende leeftijd naderen. Maar wie er al van bij de totstandkoming van het huwelijk over nadenkt, kan veel problemen voorkomen.

Veel zelfstandigen/ gezinnen staan er niet bij stil dat het huwelijk het begin is van de successieplanning.

Voor welk huwelijksstelsel kiest het koppel? Welke clausules nemen ze op in hun huwelijkscontract? Die keuzes bepalen wat er gebeurt op het moment dat een van de partners overlijdt. Het huwelijksvermogensrecht legt immers vast wat van wie is, en vormt de basis voor de toepassing van het erfrecht dat zal beslissen wat er bij een overlijden aan wie toekomt en hoeveel erfbelasting er moet worden betaald.

B&A Advies maakt een gedetailleerde vermogensplanning op waarbij uw volledige vermogen in kaart wordt gebracht: hoeveel onroerend goed bezit u bijvoorbeeld, wat is de waarde van uw aandelen en hoeveel successierechten betalen mijn erfgenamen?
Hoeft u bijkomend te sparen voor uw pensioen en indien ja, hoe kan dit zo fiscaalvriendelijk mogelijk gebeuren?
We leggen de pijnpunten bloot en werken vervolgens een langetermijnplanning uit die ervoor zorgt dat uw vermogen optimaal opgebouwd is, zowel voor uw eigen toekomst als voor die van de volgende generaties. Omdat de toekomst echter niet altijd te voorspellen is, houden wij steeds rekening met mogelijke kantelmomenten in uw leven en de financiële impact op uw vermogen.
Zo geniet u voortaan van financiële gemoedsrust en kunt u zorgeloos door het leven gaan.